Một Học Sinh Kitô Giáo Bị Các Bạn Cùng Lớp Người Hồi Giáo Giết Chết

Tin Pakistan (UCAN): Gia đình của một học sinh Kitô Giáo cho biết con của họ đã bị các bạn cùng lới đánh cho đến chết chỉ 3 ngày sau khi tựu trường, vì em đã dùng ly uống nước dành cho học sinh Hồi Giáo. Em Sheron Masih, học sinh lớp 9 trường Công Lập tại Burewada bị giết chỉ vì em là người Kitô Giáo. Ông Elyab Masih, cha của em nói “Ngay trong ngày đầu tiên, một giáo sư đã gọi con tôi bằng một danh từ miệt thị vì nó mặc đồng phục, và đuổi ra khỏi lớp, làm con tôi sợ đến đổi phải nghỉ học ngày hôm sau”.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com